Warszawski Instytut Bankowości laureatem konkursu Ministerstwa Cyfryzacji

(Nie)Bezpieczni w sieci - Konkurs MS i NASK dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną

Warszawski Instytut Bankowości zajął 2. miejsce w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK w ramach akcji „e-Polak potrafi” na najlepszy projekt kampanii edukacyjnej na temat bezpieczeństwa w sieci. Na realizację kampanii zaprojektowanej przez WIB pn. „Aktywny Senior w Cyberprzestrzeni”, organizatorzy konkursu przeznaczą 200 000 zł, a Fundacja otrzyma dodatkowo 5 000 zł nagrody pieniężnej.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu kampanii informacyjno-edukacyjnej, ukierunkowanej na wzrost świadomości Polaków w zakresie bezpieczeństwa w internecie. W rywalizacji wzięło udział blisko 30 organizacji pozarządowych. WIB – jako jedna z czterech organizacji – w drugiej połowie kwietnia zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu, gdzie przed kapitułą konkursową zaprezentowano założenia kampanii „Aktywny Senior w cyberprzestrzeni” i doświadczenia w realizacji dotychczasowych działań edukacyjnych jak m.in. Programu „Bankowcy dla Edukacji” (jednego z największych tego typu przedsięwzięć w Europie) czy Projektu „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”.

Wyróżniona przez kapitułę konkursową koncepcja przygotowana przez zespół roboczy WIB w składzie: Michał Polak, Bartłomiej Majewski, Paweł Minkina, oparta jest o edukację seniorów nt. zagrożeń związanych  z korzystaniem z internetu i narzędzi zdalnych, ale poprzez działania o charakterze międzypokoleniowym przy aktywnym udziale osób, głównie wnuków w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Projekt kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Senior w cyberprzestrzeni” zakłada m.in. stworzenie cyklu różnych form i materiałów merytorycznych aktywizujących seniorów i ich najbliższych czy publikację materiałów poradnikowych w mediach ogólnopolskich, lokalnych i środowiskowych. Co ważne – z punktu widzenia przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce – projekt zakłada realizację jego najważniejszych elementów w trzech wariantach – online, stacjonarnym i mieszanym.

Kampania zostanie zrealizowana wczesną jesienią 2020 r., w ścisłej współpracy WIB z organizatorami konkursu –  Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Kapituła Konkursowa najwyżej oceniła projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Góry Kultury pn. „Bezpieczeństwo to nie bajka”, przyznając 300 000 zł na realizację pomysłu i 10 000 zł nagrody dla pomysłodawców.