Akcja KOMPUTER DLA UCZNIA – 14 maja 2020 r.

Akcja "Komputer dla Ucznia"

W ramach środowiskowej Akcji KOMPUTER DLA UCZNIA wsparcie otrzymało już 51 rodzin i domów dziecka sprawujących pieczę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Celem akcji, którą organizują Związek Banków Polskich (inicjator), Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest wsparcie dzieci wykluczonych ze względów ekonomicznych ze zdalnej nauki w czasie pandemii koronawirusa. Wsparcia finansowego lub rzeczowego udzielili Organizatorzy, osoby prywatne, Związek Polskiego Leasingu, Getin Noble Bank S.A., APN Promise S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa, Blue Media S.A.

Podsumowanie zbiórki na 14 maja 2020 r.:

  • Zebrane środki: 49 500 zł oraz 43 laptopy, 1 komputer stacjonarny I 11 tabletów
  • Wpłynęło wniosków/formalnych zapytań: 106
  • Odmówiono realizacji: 14 wniosków/formalnych zapytań
  • Anulowane przez wnioskodawców: 1 wniosek
  • Pozytywnie rozpatrzono 51 wniosków i przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy (szczegółowe zestawienie rozdysponowanych środków)

Obdarowane rodziny podsumowują:

Akcja "Komputer dla ucznia"

W imieniu własnym oraz wszystkich wychowanków serdecznie dziękuję za przekazanie 2 laptopów dla Domu Dziecka w Głogowie ul. Folwarczna 53. Przesłane przez Państwa laptopy znacznie usprawnią zdalną naukę naszych wychowanków. Za Państwa sprawą po raz kolejny doświadczyliśmy w praktyce, co oznacza sformułowanie „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Będziemy promować te pozytywne działania, tym bardziej, że CSR to tylko część całości. My po prostu umieszczamy Was wśród naszych przyjaciół.

Akcja "Komputer dla ucznia"

Dyrektor i kadra Domów Dziecka składają najserdeczniejsze podziękowania za szlachetne serce i życzliwość dla drugiego człowieka, za piękny dar sprawiania radości naszym dzieciom. Stanowicie przykład troski o innych oraz podkreślania najważniejszych wartości w życiu.

Akcja "Komputer dla ucznia"

Akcja super dzieci szczęśliwe w końcu mogą normalnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu dziękuję bardzo.

Akcja "Komputer dla ucznia"

Dziękujemy bardzo za komputer . Bardzo ułatwi nam to zdalne nauczanie. Najbardziej ucieszy to młodsze dzieci bo często nauczyciele wysyłają filmiki edukacyjne i mogą oglądać na dużym monitorze. Dzieci chętnie oglądają filmiki związane z przyrodą i zajęcia taneczne online nagrywane przez Panią od rytmiki.

Organizację zbiórki i dystrybucję środków organizuje Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Dobrowolne wpłaty można kierować na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zobacz: Regulamin akcji

Partnerzy wspierający:

Polska Bezgotówkowa - Logo
Blue Media - Logo
Związek Polskiego Leasingu / ZPL