Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2019/2020 rozstrzygnięty zdalnie

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2019/2020 rozstrzygnięty zdalnie

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości mając na uwadze sytuację w kraju związaną z koronawirusem, podjęła decyzję o zmianie formuły finałowej sesji szkoleniowej Konkursu FINSIM Liga Akademicka na webinarium.

24 kwietnia 2020 r odbył się tegoroczny finał Konkursu w formule on-linie, otworzyła go Magdalena Skwarska, Menedżer Gry, która w imieniu Waldemara Zbytka – Prezesa Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – organizatora konkursu przywitała uczestników i zaproszonych gości. Tegoroczny finał swoją obecnością zaszczycili mi.in. Pani Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Członek Kapituły Konkursu FINSIM LA, Pani Magdalena Boguszewska – Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu Departamentu HR z Banku Gospodarstwa Krajowego, Partera Projektu oraz Pani Iwona Stryjek – Główny Specjalista Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, Partnera z którym Projekt FINSIM realizowany jest w ramach edukacji ekonomicznej NBP.

Laureatem Konkursu został zespół COPERNICUS BANK reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 166,26 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

II miejsce zajął zespół LET’S OVERLEVERAGE reprezentujący Szkołę Główną Handlową w Warszawie z wynikiem 163,41 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

III miejsce zdobył zespół Bear Bank reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską z wynikiem 129,64 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

Przed webinarium każdy Zespół przygotował prezentację na temat swojego banku, przyjętą strategię, jej realizację oraz osiągnięte wyniki. Prezentacje te zostały omówione przez Mentorów podczas weibnarium oraz zamieszczone na stronie www.liga.finsim.pl.

Tegoroczne nagrody – karty podarunkowe w wysokości: 5 000 zł za zajęcie I miejsca, 3 000 zł za zajęcie II miejsca i 2 000 zł za zajęcie III miejsca oraz praktyki zawodowe dla zwycięskiego zespołu ufundował Bank Gospodarstwa Krajowego Partner Projektu.

W ósmej edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2019/2020 uczestniczyło 15 zespołów-banków, grupujących blisko osiemdziesięciu studentów, reprezentujących 10 polskich uczelni: Politechnikę Gdańską, Politechnikę Świętokrzyską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Zielonogórski

FINSIM Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem. W trakcie gry uczestnicy, jako zarządy wirtualnych banków, mieli szansę sprawdzenia się w jednym ze scenariuszy makroekonomicznych, by na koniec dowiedzieć się, jak ich decyzje w grze przełożyły się na ceny akcji banków na wirtualnej giełdzie FINSIM. Rywalizacja prowadzona była pod opieką trzech Mentorów i doświadczonych bankowców: Michała Bellwona, Andrzeja Jakubaszka oraz Łukasza Lewickiego.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 9 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz zaprosił wszystkich uczestników.