WIB w ramach współpracy z 22 Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i jednostkami samorządów terytorialnych: 30 seminariów i konferencji

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z 22 Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i jednostkami samorządów terytorialnych, przeprowadziła w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. 30 seminariów i konferencji

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z 22 Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i jednostkami samorządów terytorialnych, przeprowadziła w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. 30 seminariów i konferencji, w których łącznie wzięło udział ponad 1700 nauczycieli. Wydarzenia zostały zorganizowane w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie – do szkół ponadpodstawowych.

Celem spotkań było przygotowanie nauczycieli do nadchodzących zmian w edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych, które wchodzą w życie już 1 września 2023 r. Wprowadzenie przedmiotu biznes i zarządzanie, który zastąpi dotychczasowy przedmiot podstawy przedsiębiorczości, stanowi wielkie wyzwanie (m.in. organizacyjne, finansowe, merytoryczne) zarówno dla nauczycieli, dyrektorów, organów prowadzących szkoły, jak i dla uczniów.

Podczas seminariów przekazywano informacje na temat bieżących prac, poprzedzających wdrożenie nowego przedmiotu do szkół. Przedstawiano również materiały oraz projekty edukacyjne Warszawskiego Instytutu Bankowości, które stworzone zostały po to, aby pomóc nauczycielom w tym trudnym procesie wdrażania zmian. W szkołach ponadpodstawowych nauczyciele mogą realizować projekt „Porwani przez Ekonomię”, który wpisuje się tematycznie w założenia programowe przedmiotu biznes i zarządzanie.

Podczas seminariów prezentowano także projekt „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” skierowany do uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych by przygotować ich do zmian, z jakimi spotkają się w związku z wejściem w życie nowego przedmiotu.

Więcej informacji: