Termin rekrutacji do EQF 2021/2022 został przedłużony!

European Money Quiz - EMQ

Na zgłoszenia szkół i zespołów czekamy do 14 stycznia 2022 r.

Szkoła zainteresowana udziałem w projekcie powinna:

  • Przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu i powołać dwuosobowe zespoły

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

  • Nagrody rzeczowe i finansowe dla uczniów, nauczycieli i szkół

  • Trzy najlepsze zespoły z finału zostaną zaproszone na Study Tour w Warszawie

  • Zwycięski zespół zyska prawo reprezentowania Polski w rozgrywkach europejskich organizowanych przez Europejską Federację Bankową

EQF to konkurs wiedzy z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa, skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Tegoroczna edycja Konkursu jest realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Strona konkursowa: https://eqf.wib.org.pl