Trwa rekrutacja szkół i zespołów do Europejskiego Quizu Finansowego 2021/2022

EQF to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którego uczestnikami są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się V edycja Konkursu, która jest realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Konkursie powinna wypełnić deklarację uczestnictwa i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu terminie do 31.12.2021 r. Celem rekrutacji szkolnej jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do Konkursu. W Konkursie atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół.

Deklaracja uczestnictwa:  http://konkurseqf.wib.edu.pl/e/
Więcej informacji na stronie konkursowej: https://eqf.wib.org.pl
Kontakt: eqf@wib.org.pl

Logo - Warszawski Instytut Bankowości