Studenci polskich uniwersytetów na rzecz edukacji ekonomicznej

19 stycznia 2018 r. w Opolu, podczas Gali Laurów Uniwersyteckich, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Celem współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi działania edukacyjne w zakresie ekonomii, finansów i cyberbezpieczeństwa (m.in. poprzez Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”), a komisją branżową Parlamentu Studentów RP reprezentującą studentów tzw. klasycznych uniwersytetów jest m.in. budowanie podstaw wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej, pogłębianie i rozpowszechnianie dobrych i sprawdzonych postaw w zakresie przedsiębiorczości i praktyki gospodarczej, podnoszenia samoświadomości i rozwijania talentów, czy też promowania aktywnego i odpowiedzialnego społecznie studenta.

Ezen A gyógyszer hatásmechanizmusa anyagok természetes bevitelére a fürjtojás a legalkalmasabb. Igen, odafigyelek az egészséges táplálkozásra és rendszeresen sportolok. A legtöbb férfi esetében a gyógyszer szedése előtt már ismert volt a szívbetegség. 1 órán belül komplett nemzőképességi -, és andrológiai vizsgálatot végzünk, valamint összefoglaló véleményt is adunk. Ha beindul akkor hibátlanul lefut rajta minden teszt program és nincs rendellenesség.

– Realizując Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz dedykowany środowisku akademickiemu Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” wierzymy, że warunkiem wspólnego sukcesu, czyli zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie ekonomii i finansów, jest współpraca wszystkich Partnerów. Prowadząc już od wielu lat dialog ze środowiskiem akademickim – w tym z rektorami, pracownikami naukowymi, biurami karier, mediami akademickimi – nie zapominamy o tych najliczniejszych, czyli Was – studentach. Porozumienie z Forum Uniwersytetów Polskich oraz dalsza współpraca jest kolejnym krokiem w kierunku nabycia przez studentów kompetencji pozwalających na świadome i bezpieczne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie – powiedział Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Gali Laurów Uniwersyteckich 2018 - Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Gali Laurów Uniwersyteckich 2018 – Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

– Dziękujemy Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiemu Instytutowi Bankowości za tak ważną i potrzebną inicjatywę. Jako Forum Uniwersytetów Polskich cieszymy się, że możemy podpisać to porozumienie, ponieważ ono pomoże zarówno Forum, jak i samorządom studenckim zrzeszonymi w Forum w ich działaniach, ale też naszym studentom na uczelniach w rozwoju osobistym. – powiedziała Patrycja Urbaniak, Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich.

Jest to trzecie tego typu porozumienie podpisane z komisjami branżowymi PSRP, wcześniej do współpracy w ramach edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa przystąpiło Forum Uczelni Technicznych oraz Forum Uczelni Ekonomicznych.

Podczas Gali Laurów Uniwersyteckich organizowanej przez Forum Uniwersytetów Polskich nagrodzono instytucje i osoby, które swoją działalnością sprzyjają rozwojowi środowiska studenckiego, realizują projekty kulturalne i naukowe oraz budują atmosferę współpracy w środowisku akademickim. Nagrodę w kategorii Uniwersyteckie Praktyki wręczył Krzysztof Ostafiński.

– Cieszy nas to, że możemy być Partnerem kolejnego ważnego wydarzenia akademickiego organizowanego przez studentów dla studentów. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wręczyć nagrodę w tak istotnej kategorii, jaką są Uniwersyteckie Praktyki. Każda inicjatywa, która daje możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta na uczelni z życiową praktyką jest warta docenienia i pochwały. –powiedział Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Tegoroczna edycja Laurów przyniosła następujące rozstrzygnięcia w sześciu kategoriach:

1. Uniwersytecki Akademik: Bitwa Akademików (Parlament Samorządu Studentów UAM w Poznaniu)

2. Uniwersytecki Ambasador: Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia dr hab. Katarzyna Kotarska, (Uczelnia Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego)

3. Uniwersyteckie Praktyki: Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim (Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego)

4. Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa: Kongres Młodej Nauki (Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego)

5. Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna: Student Ma Talent (Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego)

6. Uniwersytecki Projekt: Gala Sukcesu (Uczelniany Samorząd Studentów KUL)

Gala Laurów Uniwersyteckich towarzyszyła Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Forum Uniwersytetów Polskich podczas, którego wybrano władze Forum na kadencję 2018-2019. Nowym Przewodniczącym Forum został wybrany Wojciech Kiełbasiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gospodarzem Zjazdu oraz Gali był Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego. Partnerem obu Wydarzeń był Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.