Podsumowanie – Bankowcy dla Edukacji w 2017 r.

Ponad 140 000 studentów ze 120 uczelni w całej Polsce, blisko 50 000 uczniów na ponad 2 000 lekcji w 800 szkołach, 700 przeszkolonych bankowców-wolontariuszy, ponad 350 gmin partnerskich, w tym 16 miast wojewódzkich, ponad 300 zaangażowanych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji – to zaledwie zarys skali realizacji Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” na koniec 2017 roku. Inicjatywa Związku Banków Polskich, realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z bankami, firmami infrastruktury bankowej i sektorem finansowym to dziś jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.

Forum Ekonomiczne w Krynicy
Forum Ekonomiczne w Krynicy

Projekt BdE, uruchomiony został w czerwcu 2016 r. jako odpowiedź sektora bankowego na deficyt wiedzy dotyczącej finansów, oszczędzania i cyberbezpieczeństwa oraz świadomości ekonomicznej w społeczeństwie. Za priorytetowe uznano m.in. upowszechnianie rzetelnej i aktualnej wiedzy wśród różnych grup społecznych, podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego oraz działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

Essen in welchem land gibt es viagra soft ohne rezept günstig kaufen. Also, jetzt apcalis oral jelly kaufen ohne apothekech rezept sildenafil dafür, dass man rund.

Więcej na: zbp.pl