Ogólnopolska lekcja online: „Opowieść o Banku Centralnym. 100-lecie bankowości centralnej w Polsce” – 25 kwietnia 2024 r. godz. 8:55-9:40

Ogólnopolska lekcja online: „Opowieść o Banku Centralnym. 100-lecie bankowości centralnej w Polsce” - 25 kwietnia 2024 r. godz. 8:55-9:40

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskiej lekcji online: „Opowieść o Banku Centralnym. 100-lecie bankowości centralnej w Polsce”, która odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. godz. 8:55-9:40.

Lekcję poprowadzi: Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Lekcja organizowana jest z okazji 100-lecia bankowości centralnej w Polsce – 28 kwietnia 1924 r. swoje działanie rozpoczął Bank Polski, prekursor Narodowego Banku Polskiego. Rocznica ta nabiera szczególnego znaczenia w 2024 roku, który jest uchwalony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

– Bankowość Centralna w Polsce – wczoraj i dzisiaj,

– Bank centralny – funkcje, rola, zadania,

– Narodowy Bank Polski – Bank Centralny w Polsce,

– Europejski Bank Centralny.

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę na lekcję, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość): www.ree2024.pl/opowiesc_o_banku_centralnym

Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Nauczyciele, których klasy będą uczestniczyły w lekcji, otrzymają elektroniczną wersję rozdziału „Polityka monetarna banków centralnych” z podręcznika „Biznes i Zarządzanie” wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Lekcja realizowana jest w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 (www.ree2024.pl).