Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL laureatem Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej za 2021 rok!

Rada Edukacji Finansowej po raz drugi przyznała wyróżnienia za projekty z zakresu edukacji finansowej. Warszawski Instytut Bankowości otrzymał wyróżnienie za Projekt Bankowcy dla Edukacji finansowej Młodzieży „Bakcyl”, a Fundacja ProPublika za symulator kreowania bezpiecznych nawyków konsumenckich w internetowych środowiskach społecznościowych – konsument.edu.pl.

 

Warszawski Instytut Bankowości został nagrodzony za projekt realizowany od 2013 r.. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Jest to przykład sektorowego projektu, w którym bierze udział 120 polskich banków – państwowych i prywatnych, komercyjnych i spółdzielczych. Od początku realizacji projektu przeszkolono ponad 1000 wolontariuszy i dotarto z przekazem edukacyjnym do 900 tys. uczniów i 17,5 tys. nauczycieli. 

 1. Lekcje:
 • w formule on-line i stacjonarnej
 • prowadzone przez wolontariuszy – ekspertów z sektora bankowego
 • na bieżąco aktualizowane i dostosowane do podstawy programowej w szkołach
 • prezentacje uzupełnione o filmy, quizy i ćwiczenia

  2. Konkursy:

 • stałe i okolicznościowe (np. wakacyjne, z okazji Dnia Dziecka)
 • szeroki zakres tematyczny: edukacja ekonomiczna z elementami cyberbezpieczeństwa, zarządzanie finansami osobistymi, wiarygodność finansowa, przedsiębiorczość, inwestowanie
 • różnorodna forma: gry, symulacje, quizy, projekty, krzyżówki

  3. Spotkania z praktykami.

  4. Profesionalne materiały edukacyjne, w tym filmy.

  5. Współpraca z wydawnictwami młodzieżowymi docierającymi do uczniów w całej Polsce.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie i zapraszamy do współpracy.

Więcej o Wyróżnieniu na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/wyroznienia-rady-edukacji-finansowej-za-2021-rok

Więcej o BAKCYLU: www.bakcyl.wib.org.pl