Akcja Komputer dla Ucznia – 30 czerwca 2020 – Podsumowanie

Akcja "Komputer dla Ucznia"

Środowiskowa Akcja KOMPUTER DLA UCZNIA, którą zorganizowali Związek Banków Polskich – inicjator, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości została zakończona. Celem akcji było wsparcie dzieci wykluczonych ze względów ekonomicznych ze zdalnej nauki w czasie pandemii koronawirusa.

Wspólnie pomogliśmy 67 rodzinom, domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym sprawującym pieczę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi.

Finansowo lub rzeczowo wsparli Akcję Organizatorzy, osoby prywatne, Związek Polskiego Leasingu, Getin Noble Bank S.A., APN Promise S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa, Blue Media S.A, Société Générale S.A. Oddział w Polsce. Organizację zbiórki i dystrybucję środków zapewniła Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Podsumowanie zbiórki:

  • Zebrane środki: 54.500 zł oraz 43 laptopy, 21 komputerów stacjonarnych, 11 tabletów
  • W terminie regulaminowym, do 30 kwietnia, wpłynęło 106 zapytań, w tym 72 formalne wnioski. Odmówiono realizacji: 12 wniosków, 1 został anulowany przez wnioskodawcę. Pozytywnie rozpatrzono 59 zgłoszeń, na podstawie których przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy. Pozostały sprzęt został przekazany 8 placówkom opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatów, które aktywnie współpracują z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”. Sprzęt niesprawny został przeznaczony do utylizacji.

Zobacz: Szczegółowe zestawienie rozdysponowanych środków.

Wszyscy obdarowani dziękują za otrzymaną pomoc i okazane serce.

Partnerzy wspierający:

Polska Bezgotówkowa - Logo
Getin Noble Bank
Promise - Grupa APN Promise
Związek Polskiego Leasingu / ZPL - Logo
Blue Media - Logo
Societe Generale - Logo