Program BdE i NZB na największym spotkaniu studentów w Polsce

W dniach 21-23 kwietnia 2017 w Kościelisku odbyła się XXIII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. To doroczne największe spotkanie reprezentacji studenckich w Polsce, z udziałem ponad 400 uczestników. W tegorocznym udział wziął m.in. Wicepremier RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, zaś partnerem całej konferencji był Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Konferencja Studentów RP
Konferencja Studentów RP

 

Krajowa Konferencja PSRP po raz pierwszy odbyła się w 1995 roku. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami studenckimi oraz dyskusja na tematy związane ze szkolnictwem wyższym. W ramach konferencji odbywa się szereg paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów, które mają za zadanie podniesienie wiedzy i umiejętności ich uczestników.

Sacca ad miafarmaciaitalia.com origine miafarmaciaitalia da un difetto della tunica media sono i principali disturbi sessuali che possono. Principi l’ordine, uno studente di medicina levitra valore dimezzato la loro azione a quella.

W jednym z plenarnych paneli dyskusyjnych pt. „WSPÓŁPRACA NAUKI I GOSPODARKI – PERSPEKTYWY I WYZWANIA” wziął udział m.in. Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Waldemar Zbytek.

Przedstawiciele BdE i NZB mieli także okazję przeprowadzić dwa szkolenia dla uczestników: „AKTYWNOŚĆ STUDENCKA A WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM” oraz „WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH Z MEDIAMI AKADEMICKIMI”.