Za nami sesja plenarna Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023

Za nami pierwszy dzień Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023, w którym uczestniczyło blisko 600 osób (w formule stacjonarnej oraz online). To wyjątkowe i merytorycznie bardzo bogate spotkanie, w którym poruszonych zostało wiele aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących edukacji finansowej w Polsce. Kongres odbywa się po raz siódmy, a jego organizatorami są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Wydarzenie otworzył Wiceprezes WIB – Michał Polak oraz Prezes Fundacji GPW – Piotr Krygiel. Kongres zaszczyciło wielu wyjątkowych gości. Doradca Prezydenta RP – Łukasz Rzepecki odczytał list otwarty Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów Kongresu. Po odczytaniu listu głos zabrała Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska oraz odczytany został list otwarty Prezesa Narodowego Banku Polskiego Profesora Adama Glapińskiego. Następnie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Rafał Mikusiński oraz Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. Cykl wystąpień zamknęła przedstawicielka Patrona honorowego KEFiP 2023 – Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej Renata Oszast.

Bardzo ważnym wydarzeniem kongresu było podpisanie porozumienia o partnerstwie w zakresie inicjatywy na rzecz ustanowienia roku 2024 „ROKIEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ”. Sygnatariuszami porozumienia zostali:

 • w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Łukasz Hardt – Wiceprezes Zarządu,
 • w imieniu Fundacji GPW – Piotr Krygiel – Prezes Zarządu,
 • w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego hm. Martyna Kowacka – Naczelniczka ZHP,
 • w imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Małgorzata Sobkowicz – Prezes Zarządu,
 • w imieniu Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu.
VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W formule power chatu pod tytułem „Oszczędzanie, inwestowanie, konsumpcja, zadłużanie – do czego chcemy edukować i do jakiego paradygmatu ekonomicznego się odwoływać?” Marek Tejchman – Zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna rozmawiał z dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Niezwykle ciekawym punktem programu była debata bankowa „Oczekiwania i możliwości klientów a uwarunkowania polskiego sektora bankowego w zakresie finansów i przedsiębiorczości – jak szukać konsensusu?” do której wprowadził Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W debacie, którą poprowadził dziennikarz radiowy Krzysztof Berenda wzięli udział:

 • Maciej Brzozowski – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego,
 • Leszek Skiba – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.,
 • Wojciech Rybak – Członek Zarządu Banku Millennium S.A.,
 • dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej.

VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to także wyróżnienia  dla osób szczególnie zasłużonym dla sektorowej współpracy i rozwoju działań na rzecz edukacji finansowej i cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia międzyśrodowiskowego dialogu w tym obszarze.

„SRRK na finiszu vs. KSEF na starcie – jak wykorzystać szanse i ograniczyć ryzyka przy realizacji krajowych strategii rozwojowych?” to tytuł power chatu, który poprowadziła redaktor Money.pl Karolina Wysota, a rozmawiała z Katarzyną Szwarc – Pełnomocnikiem ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Ministerstwa Finansów. Michał Niewiadomski – publicysta ekonomiczny rozmawiał z Krzysztofem Dąbrowskim – Dyrektorem Zarządzającym Pionem Bezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o cyfrowych finansach w dobie wojny hybrydowej i dezinformacji.

Drugą debatę części plenarnej Kongresu pt. „Jak skutecznie edukować, aby przygotować inwestorów na zmiany” poprowadził Przemysław Gerschmann – Doradca Zarządu GPW, a rozmawiali:

 • Izabela Olszewska – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • Dorota Sierakowska – Girls Money Club,
 • Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
 • Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu PKO TFI.

Finał pierwszego dnia Kongresu to wystąpienie gościa specjalnego Kongresu – dr hab. Jacka Wasilewskiego, który w arcyciekawy sposób opowiedział jak odczarować język ekonomii i pozytywnie zainteresować nią ludzi, aby chcieli, a nie bali się jej poznawać.

Zapraszamy na drugi dzień Kongresu, który odbędzie się w formule online i będzie obfitował w bardzo ciekawe panele.

Szczegóły: kef.edu.pl/program