XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

W tegorocznej edycji Forum, które odbywa się w dniach 2-6 września br. w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój bierze udział blisko 400 liderów z ponad 30 państw w tym m.in. Unii Europejskiej, ale także Europy Wschodniej i Rosji. Uczestnikami Forum są młodzi przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze. Oficjalnym Partnerem FEML jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości Program „Bankowcy dla Edukacji”.

Partnerami są także projekty edukacyjne WIB – „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” i „Aktywny Student” oraz Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora Finansowego i Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich.

Celem, który przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów jest dyskusja i współpraca reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia, które pozwolą budować lepsze jutro. Wydarzenie odwiedzili przedstawiciele rządu, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Trzeciego dnia FEML 2019, odbył się panel dyskusyjny współorganizowany przez WIB pt. „Cyberprzestrzeń – bezpieczeństwo przede wszystkim”. Paneliści dyskutowali o m.in. atakach w cyberprzestrzeni, edukacji w tym zakresie i rozwoju nowoczesnych technologii. Udział w dyskusji wzięli: Sylwester Tułajew – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ireneusz Tarnowski – Ekspert ds. Cyberprzestrzeństwa w Santander Bank Polska, Jakub Kalinowski – Ekspert ds. współpracy z organami ścigania w Allegro oraz Stefan Kägebein – Dyrektor Zarządzający w Niemieckim Stowarzyszeniu Biznesu Wschodniego. Ostatniego dnia Forum, uczestnicy przenieśli się do Krynicy Zdrój, gdzie m.in. wysłuchali dyskusji „Czas Młodego Lidera – zmiany w edukacji, na rynku pracy i w systemie emerytalnym”. Udział w niej wziął  Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek, a także m.in. Zoltan Csefalvay – Ekspert we Wspólnym Centrum Badawczym przy Komisji Europejskiej, Antal Nikoletti – Sekretarz Generalny Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz Oleksander Yarema – Wiceminister Młodzieży i Sportu w rządzie Ukrainy.