Gospodarka-Bankowość-Edukacja oczami rektorów polskich uczelni

Z okazji przypadającego na rok 2021 rok jubileuszu 5-lecia Programu „Bankowcy dla Edukacji” oraz przy współpracy z Miesięcznikiem Finansowym BANK mamy przyjemność oddać w ręce szerokiej grupy odbiorców wydanie specjalne Miesięcznika pt. „Gospodarka-Bankowość-Edukacja oczami rektorów polskich uczelni”. Publikacja powstała we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego jest podsumowaniem cyklu rozmów z rektorami polskich uczelni na temat szeroko pojętej współpracy nauki z biznesem oraz wyzwań jakie stoją przed tymi dwoma światami w najbliższej przyszłości.

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy na łamach „Miesięcznika Finansowego BANK” ukazywał się cykl wywiadów z rektorami polskich szkół ekonomicznych i technicznych. Ich problematyka nawiązywała do wyzwań zmieniającego się świata i związanych z obecnymi zmianami procesów kształcenia, wychodząc również poza tematy edukacyjne ku tak ważkim zagadnieniom, jak innowacyjność, zielona transformacja, społeczna odpowiedzialność biznesu czy też redefinicja modeli systemu zarządzania przedsiębiorstwami. Mam nadzieję, że wydanie specjalne, stanowiące swoiste podsumowanie cyklu 12 wywiadów, będzie wyjątkowym forum ambitnej wymiany poglądów i opinii, przyczyniając się do poszukiwania optymalnych kierunków rozwoju kraju. – zaznacza Paweł Minkina, Redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

Publikacja wywiadów z rektorami polskich uczelni poprzedzona została wstępem przedstawicieli świata nauki i gospodarki.

– Rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół konieczności zacieśniania współpracy środowiska naukowego z otoczeniem spo­łeczno-gospodarczym, ale rektorzy zwrócili także uwagę na nowe problemy, które wyniknęły w związku z pandemią, jak np. kompe­tencje cyfrowe, konieczność modernizacji gospodarki w związku z kryzysem klimatycznym czy przyszłość zarządzania kadrami. Jesteśmy obecnie świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, która opiera się na zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki w przemyśle. Nie byłoby to możliwe bez transferu technologii do gospodarki opracowanych m.in. w instytucjach badawczo-rozwojo­wych i w ośrodkach naukowych. Dlatego konieczne jest zacieśnianie współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ważne jest usprawnienie wdrażania wyników badań do gospodarki, ale także wspólne dostosowywanie programu studiów. Jestem przekonany, że ten zbiór wywiadów będzie kolejnym ważnym głosem w debacie na temat przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego, gdyż to właśnie na nas, nauczy­cielach akademickich i zarządzających uczelniami, spoczywa od­powiedzialność za kształcenie kadr przyszłości. – podkreśla prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

– Potrzeba współdziałania pomiędzy środowiskiem naukowo–badawczym a światem biznesu, ukierunkowana na kreowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla gospodarki, nabiera szczególnego znaczenia w warunkach polskich. Dziedzictwem niekorzystnych uwarunkowań historycznych, w jakich funkcjonował nasz kraj na przestrzeni ostatnich dwustu lat, jest dystans do najsilniej rozwiniętych krajów świata, wciąż odczuwalny pomimo ogromu pracy, jaką włożono w jego zniwelowanie w ciągu minionych trzech dekad. Olbrzymie zasługi w tym procesie przypadły polskim naukowcom, uczelniom i innym placówkom naukowo-badawczym, które, współpracując z przedsiębiorcami i jednostkami administracji publicznej, były w stanie wykreować rozwiązania będące dziś polskim towarem eksportowym i powodem do dumy. – wskazuje w swojej przedmowie Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Rozmowy prowadzone były przez Michała Polaka oraz Ariela Wojciechowskiego od października 2020 roku do listopada 2021 roku. Wywiadów udzielili rektorzy uniwersytetów klasycznych, ekonomicznych oraz uczelni technicznych.

Wersja elektroniczna publikacji do pobrania dostępna jest TUTAJ.