Wakacyjny Konkurs „Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?” zakończony

Wakacyjny Konkurs "Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?"

Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu w postaci prezentacji lub filmu na wskazany w tytule temat. W kręgu zainteresowania uczestników znalazły się takie obiekty jak: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, Bank Centralny w Anglii, czy też Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

W przesłanych projektach uczestnicy podkreślali znaczenie poszczególnych instytucji w świecie finansów, wskazywali na ich atrakcyjność pod względem historycznym, zwracali uwagę na walory architektoniczne budynków, w których się znajdują. W projektach nie zabrakło również ciekawostek, cytatów i informacji na temat osób związanych z opisywaną instytucją.

Lista laureatów jest dostępna na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl