Akcja KOMPUTER DLA UCZNIA – 15 czerwca 2020 r.

Akcja "Komputer dla Ucznia"

W ramach środowiskowej Akcji KOMPUTER DLA UCZNIA wsparcie otrzymało 59 rodzin i domów dziecka sprawujących pieczę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Celem akcji, którą zorganizowali Związek Banków Polskich (inicjator), Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości było wsparcie dzieci wykluczonych ze względów ekonomicznych ze zdalnej nauki w czasie pandemii koronawirusa. Wsparcia finansowego lub rzeczowego udzielili Organizatorzy, osoby prywatne, Związek Polskiego Leasingu, Getin Noble Bank S.A., APN Promise S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa, Blue Media S.A, Société Générale S.A. Oddział w Polsce. Organizację zbiórki i dystrybucję środków zapewniła Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Podsumowanie zbiórki na 15 czerwca 2020 r.:

  • Zebrane środki: 54 500 zł oraz 43 laptopy, 21 komputerów stacjonarnych, 11 tabletów
  • Wpłynęło 106 zapytań, w tym 72 formalne wnioski.
  • Odmówiono realizacji: 12 wniosków, 1 wniosek został anulowany przez zgłaszającego.
  • Pozytywnie rozpatrzono 59 wniosków i przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy. Pozostały sprzęt zostanie w najbliższym czasie przekazany placówkom opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatów, które aktywnie współpracują z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji. Sprzęt niesprawny zostanie zutylizowany. Zobacz: Szczegółowe zestawienie rozdysponowanych środków.

Obdarowane rodziny podsumowują:

Dziękujemy bardzo sponsorowi za tablet. Super akcja, aby było więcej takich ludzi noszących pomoc innym.
PS. Dzieci są bardzo zadowolone

Akcja "Komputer dla ucznia"

W dniu dzisiejszym dotarł do nas przesłany przez Państwa tablet. Dzieci się bardzo ucieszyły. My również. Bardzo dziękujemy za wsparcie i okazane serce💜

Akcja "Komputer dla ucznia"

Bardzo dziękujemy za przekazany laptop. W związku z koniecznością uczestniczenia w lekcjach on-line przy piątce dzieci mieliśmy poważne braki sprzętowe. Akcja KOMPUTER DLA UCZNIA okazała się dla nas bardzo pomocna. Dzieci z niecierpliwością czekały na przesyłkę, a radość była ogromna.

Akcja "Komputer dla ucznia"

Serdecznie dziękujemy za laptop i tablet. Dzieciaki bardzo zadowolone. My jako opiekunowie również. Dodatkowy sprzęt umożliwił nam szybszą naukę. Tym bardziej, że większość zajęć szkolnych odbywa się online. Łatwiej i przede wszystkim sprawniej, szybciej „idzie nauka”. Dzieci nie muszą czekać aż drugie skończy naukę. Teraz mamy więcej czasu dla siebie. Bardzo dziękujemy za laptop i tablet! Wszystko bardzo dobrze działa! 🙂🙂

Zobacz: Regulamin akcji

Partnerzy wspierający:

Polska Bezgotówkowa - Logo
Getin Noble Bank
Związek Polskiego Leasingu / ZPL
Blue Media - Logo
Societe Generale