VI spotkanie Klubu Liderów Studenckich za nami!

14 kwietnia 2022 roku odbyło się szóste spotkanie Klubu Liderów Studenckich pt. „Zrozumieć świat. Od wschodu do zachodu”. Spotkanie zgromadziło prawie 30 uczestników z całej Polski, którzy mogli wysłuchać wystąpień trzech ekspertów, po czym mieli możliwość porozmawiać z nimi w sesji Q&A.

Pierwszy gość, dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW, mówił o obecnej sytuacji oraz przyszłości uchodźców z Ukrainy. Podkreślił jak ważna jest ścisła współpraca między czterema podmiotami – rządem, samorządem, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim, żeby poradzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami, które stoją
za kryzysem migracyjnym. Przypomniał również, że „aktualną sytuację należy porównać do maratonu, nie sprintu”, ponieważ w sprincie wszystko się dzieje „tu i teraz”, po około 10-15 sekundach jest to już za nami, natomiast
w maratonie są różne etapy, momenty, więc bardzo istotne jest odpowiednie rozłożenie sił.

W drugiej części spotkania dr Michał Bogusz – główny specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie opowiedział o sytuacji geopolitycznej i społeczno-gospodarczej w Chinach przez pryzmat pandemii oraz trwającej wojny na Ukrainie. Odpowiedział na pytania dotyczące np. stosunków międzynarodowych, pozycji mediów, rozwoju gospodarki oraz sytuacji demograficznej.

Trzeci gość, dr Łukasz Pawłowski – współzałożyciel Podkastu amerykańskiego mówił o aktualnej sytuacji ekonomicznej i politycznej Stanów Zjednoczonych, również w kontekście amerykańskich nastrojów społecznych oraz pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Uczestnicy zadali pytania związane m.in. z podejściem społeczeństwa
i władz do wojny na Ukrainie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom VI spotkania Klubu Liderów Studenckich oraz zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach już niebawem!

Klub Liderów Studenckich to inicjatywa organizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student” pod patronatem Związku Banków Polskich. Celem Klubu jest prowadzenie międzypokoleniowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń na tematy ważne z punktu widzenia młodego pokolenia i przyszłości polskiego społeczeństwa.