„Szkoła Bankowości i Finansów” na Uniwersytecie Zielonogórskim

4 grudnia br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się ósmy wykład z ogólnopolskiego cyklu „Szkoła Bankowości i Finansów” – multimedialnej inicjatywy akademickiej realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich i portal Wykładnia.pl w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”. Tematem spotkania z udziałem pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli biznesu będzie „Kredyty i co dalej?”.

Zaproszeni goście przedstawią wystąpienia dotyczące zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych aspektów udzielania i zaciągania kredytów w działalności przedsiębiorstw, po których odbędzie się debata z udziałem prelegentów i zebranych na sali uczestników. Uczestnicy zgromadzeni w tych Uczelniach będą mogli brać czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu.

Uczestnikami spotkania na żywo będą zarówno studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i osoby
z pozostałych Uczelni biorących udział w projekcie, które będą oglądały wydarzenie dzięki streamingowi online. Możliwe będzie również zadawanie pytań.

„Szkoła Bankowości i Finansów” to cykl 9 wykładów stacjonarnych o tematyce szeroko związanej z ekonomią, bankowością, gospodarką elektroniczną i cyberbezpieczeństwem na wybranych uczelniach w Polsce, jednocześnie bezpośrednio transmitowany w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie.

Każdorazowo w wykładzie czy debacie może aktywnie wziąć udział każdy ze studentów, zarówno na miejscu wykładu, jak i na pozostałych uczelniach – istnieje możliwość zadawania pytań do uczestników debaty, poprzez specjalnie uruchomiony czat. Ponadto, studenci, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach w ramach SBiF, po korzystnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę z poruszanych zagadnień, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

W SBiF uczestniczą Wydziały Prawa i wybrane Wydziały Ekonomii z takich uczelni jak Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia im. Andrzeja Frycz-Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet w Białymstoku.