Porozumienie o partnerstwie i współpracy z Częstochową

27 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa porozumienie o partnerstwie i współpracy: „Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży – współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego” – podpisali Krzysztof Kokot – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Prezydent Miasta Częstochowa – Krzysztof Matyjaszczyk.

Podpisanie porozumienia BdE Częstochowa
Podpisanie porozumienia BdE Częstochowa

Celem porozumienia jest wsparcie i realizowanie w Częstochowie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa oraz gospodarki elektronicznej. Inicjatywa przeznaczona dla dzieci i młodzieży prowadzona jest Warszawski Instytut Bankowości przy wsparciu Związku Banków Polskich w ramach Programu Sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.

Więcej na:

Częstochowa.pl