Ogólnopolska lekcja online: „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?” – Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce Witold Naturski, prof. Witold Orłowski

Ogólnopolska lekcja online: „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?” - Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

Ogólnopolska lekcja online: „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?” -prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek; dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce Witold Naturski

7 maja z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej zrealizowaliśmy, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, wyjątkową ogólnopolską lekcję online – „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?”, którą poprowadził prof. Witold Orłowski. Marszałek Senatu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska przygotowała powitalne nagranie dla uczestników lekcji, a gościem specjalnym był Witold Naturski – dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Udział w lekcji wzięło blisko 5 500 uczniów i nauczycieli z ponad 200 szkół z całej Polski. Lekcja została zrealizowana w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej – inicjatywy sześciu organizacji pozarządowych popartej uchwałą Senatu RP.

W trakcie lekcji Profesor Orłowski wyjaśnił uczniom dlaczego powstała Unia Europejska i dlaczego Polska nie była jej członkiem od samego początku. W trakcie lekcji poruszone zostały też tematy dotacji unijnych, tego dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu UE i jakie to daje efekty. Uczniowie dowiedzieli się także:

Ogólnopolska lekcja online: „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?” -prof. Witold Orłowski
  • Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
  • Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
  • Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?
Ogólnopolska lekcja online: „Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?” -prof. Witold Orłowski