Ogólnopolska lekcja online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej? – 7 maja 2024 r., godz. 8:55-9:40

Ogólnopolska lekcja online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej? - 7 maja 2024 r., godz. 8:55-9:40 - prof. Witold Orłowski

Z okazji 20-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskiej lekcji online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?, która odbędzie się 7 maja 2024 r., o godz. 8:55-9:40.

Lekcję poprowadzi: Profesor Witold Orłowski

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

Członkowsko w Unii to nie tylko przywileje ale też obowiązki. W związku z tym na lekcji dowiemy się:

  • Dlaczego powstała Unia Europejska?
  • Kiedy Polska przystąpiła do Unii? Dlaczego nie byliśmy w niej od początku?
  • Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii? Gdzie widać efekty tych transferów?
  • Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
  • Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
  • Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość): www.wib.org.pl/20_lat_Polski_w_UE

Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r.