Konkurs „Świat Młodego Przedsiębiorcy”

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości wraz z partnerem Bankiem Pekao S.A. zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas 4-8) do udziału w konkursie edukacyjnym zatytułowanym „Świat Młodego Przedsiębiorcy”, który zostanie zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Przygody Przedsiębiorczego Dżeka”. Projekt jest jednym z elementów programu „EduAktywni – przedsiębiorczość dla każdego”.

Zadanie uczestnika polega na:

  • rozwiązaniu krzyżówki,
  • wskazaniu hasła,
  • wykonaniu zadania dodatkowego (przedstawieniu znaczenia hasła dowolną techniką  graficzną/plastyczną/zdjęciową, format prac nie może przekraczać A4).

Konkurs trwa od 20.10.2022r. do  10.11.2022r. do godziny 23:59.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem 10.11.2022r. (o godz. 24.00).

Krzyżówka zostanie udostępniona na stronie konkursowej: www.eduaktywni.pl w dniu 20.10.2022 r. o godz. 8.00. (w wersji do pobrania).

Regulamin Konkursu „Świat Młodego Przedsiębiorcy”, w tym szczegółowe informacje jak zgłosić swój udział w konkursie na stronie: www.przedsiebiorczydzek.pl

Kontakt: ppd@wib.org.pl