XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

W tegorocznej edycji Forum, które odbywa się w dniach 4-8 września 2017 w Nowym Sączu bierze udział blisko 400 liderów z 43 państw m.in. Unii Europejskiej, ale także Europy Wschodniej, Rosji Kaukazu. Uczestnikami Forum są młodzi przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze. W spotkaniu uczestniczy m.in. Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek. Partnerem FEML jest Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora Finansowego.

VII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
VII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Celem, który przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów jest stworzenie międzynarodowego think-thanku – składającego się z reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia, które pozwolą budować lepsze jutro.

Trzeciego dnia FEML 2017, z uczestnikami konferencji spotkał się Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który w ramach cyklu „Poranna kawa z praktykami biznesu, nauki i polityki” przeprowadził warsztat pt. „Polska, Gospodarka, Bankowość – trendy i wyzwania”.