Wyłoniono laureatów wakacyjnego Konkursu „Finanse i ekologia”

Konkurs został zrealizowany w ramach wydarzenia #BAKCYLPrzedsiębiorczości_Wakacje 2021. Zadanie uczestników polegało na rozwiązaniu testów wiedzy w formule online (quiz na platformie TESTPORTAL). Organizator przygotował dla uczestników 4 tematyczne testy wiedzy, odrębnie dla dwóch grup wiekowych (uczniowie klas 1-4 i 5-8 szkół podstawowych).

Konkurs dotyczył następujących bloków tematycznych: Bezpieczny w wakacje, Oszczędzanie a ekologia, Zwiedzamy instytucje finansowe w Polsce oraz Pieniądz i obrót bezgotówkowy. Uczniowie mogli wziąć udział we wszystkich czterech quizach lub tylko w wybranym przez siebie tematycznym teście.

W każdym z quizów (odrębnie w dwóch grupach wiekowych) wyłoniono graczy z najlepszymi wynikami, którym przyznano nagrody finansowe.
Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, zaś laureatom gratulujemy wygranej.

Lista laureatów jest dostępna na stronie konkursowej: https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finanse-i-ekologia/