Ruszyła rejestracja na VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2023

15 lutego br. ruszyła rejestracja na VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 22-23 marca 2023 r. Tegoroczna edycja pod hasłem „Wiedza
i umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze”

odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie (22 marca) i  online (23 marca).  

W wydarzeniu, które od lat jest miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 22 marca br. w formule stacjonarnej głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich i partnerskich. Odbędą się także debaty oraz power chaty, których głównymi tematami będą edukacja i umiejętności – kluczowe dla świadomego poruszania się na rynku bankowym i kapitałowym. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

Drugi dzień KEFiP to sesje panelowe w formule online: edukacja dzieci i młodzieży w kontekście nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie, edukacja w obszarze inwestowania, kompetencje cyfrowe i cyberbezpieczeństwo, edukacja w obszarze ekologii i wyzwań ESG oraz edukacja seniorów. W ramach Kongresu odbędą się także Otwarte Aktywności Edukacyjne, czyli ogólnopolskie lekcje dla uczniów.   

Kongres odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, patronat instytucjonalny Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wspierającymi są Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Bank ING oraz Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem technologicznym jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Organizatorami wydarzenia są Warszawski Instytut Bankowości Fundacja GPW.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Rejestracja na Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości trwa do 15 marca br. 

Szczegóły na stronie www.kef.edu.pl.