Rada ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju o edukacji finansowej

W czwartek 27 kwietnia 2023 r. Rada ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju obradowała na temat nowego przedmiotu szkolnego – biznes i edukacja oraz o zagadnieniach kompleksowej edukacji finansowej Polaków.

Przewodniczący Łukasz Rzepecki, rozpoczynając spotkanie, zwrócił uwagę na potrzebę podniesienia poziomu edukacji finansowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Przedstawiciele ministerstw Edukacji i Nauki, Finansów oraz programu GovTech Polska zaprezentowali dotychczasowe działania administracji państwowej mające na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej wśród polskiego społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Odbyła się też dyskusja o nowym przedmiocie szkolnym – biznes i zarządzanie, który we wrześniu trafi do podstawy programowej w polskich szkołach. Jego wprowadzenie poprzedzają liczne konsultacje społeczne w tym właśnie prowadzone na forum Rady ds. Młodzieży NRR przy Prezydencie RP.

Przedstawiciele Warszawskiego Instytutu Bankowości zaprezentowali szczegółowe wyniki corocznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków”, które dotyczy m.in. samooceny poziomu wiedzy, preferencji, wyzwań i oczekiwań społecznych w obszarze szeroko rozumianej wiedzy na temat finansów osobistych, bankowości i inwestowania.

Wspólną inicjatywą ogólnopolskich fundacji i organizacji społecznych, realizujących misję podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej jest postulat ustanowienia roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Kolejnym istotnym punktem obrad była prezentacja koncepcji Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, która służyć ma wyrabianiu wśród Polaków kompetencji finansowych niezbędnych w codziennym radzeniu sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi.

Pochylenie się Rady ds. Młodzieży nad tematem edukacji finansowej wśród dzieci i młodzieży zostało dobrze przyjęte przez inicjatorów popularyzacji wiedzy o finansach i biznesie.

autor zdjęcia: Przemysław Keler/ KPRP

źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/rada-ds-mlodziezy-o-finansowej-edukacji-polakow-,67669