Współpraca z samorządami

  • ponad 400 podpisanych porozumień
  • ponad 1 tys. przeszkolonych
    pracowników JST
  • ponad 100 współpracujących mediów
    lokalnych i samorządowych
  • ponad 1 tys. publikacji medialnych
Podpisanie trójstronnego porozumienia z Miastem
Katowice o współpracy w Programie BdE podczas
XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów,
Katowice, październik 2017 r.

Pierwsze porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym podpisano
we Wrocławiu 15 grudnia 2016 r. Sygnatariuszami dokumentu „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami” byli Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Miasto Wrocław.

W kolejnych latach współpraca z samorządami nabierała tempa. W Programie BdE uczestniczy już ponad 400 jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla – od urzędów marszałkowskich
i miast wojewódzkich, przez powiaty, po gminy wiejskie.

Wspólnie prowadzone działania to m.in. lekcje w szkołach, spotkania z seniorami, debaty, konferencje regionalne i konkursy wiedzy
ekonomicznej.

Ważnym elementem jest również współpraca z lokalnymi mediami, które wykorzystują przygotowywane materiały edukacyjne na swoich
portalach oraz w biuletynach prasowych.