Współpraca z instytucjami publicznymi

Jednym z podstawowych założeń Programu „Bankowcy dla Edukacji” jest szeroka współpraca z instytucjami publicznymi, tak aby jak najefektywniej wykorzystać wspólne możliwości na rzecz edukacji polskiego społeczeństwa. Ustawowo, zadania wynikające z edukacji finansowej są przypisane Ministerstwu Finansów, ale skala działań Programu obejmuje również kompetencje innych resortów. Dzięki wieloletnim działaniom wypracowano szereg istotnych rozwiązań, które w realny sposób podnoszą poziom oraz zwiększają zasięg prowadzonych projektów edukacyjnych we wszystkich grupach wiekowych.

Do najważniejszych działań podejmowanych wspólnie z instytucjami publicznymi należą m.in.:

·       udział w pracach zespołu roboczego w Ministerstwie Finansów ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,

·       udział w pracach grupy roboczej w Ministerstwie Cyfryzacji ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie,

·       realizacja projektu „Aktywny Student” we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

·       pilotażowy cykl wykładów w polskich uczelniach o tematyce przedsiębiorczości oraz współpraca merytoryczna w ramach projektów z zakresu gospodarki elektronicznej z Ministerstwem Rozwoju.