Moje Finanse w Szkole

  • około 500 000 uczniów, którzy wzięli udział w projekcie
  • około 1500 nauczycieli zaangażowanych w działanie
  • ponad 1 000 współpracujących szkół 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Program edukacyjny Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej, ekonomicznej i społecznej.

Program Moje finanse skierowany jest do młodzieży w wieku 15–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego – ekonomiczno a także budowanie swojej przyszłości zawodowej.

Program składa się z ośmiu modułów tematycznych, których treści są zgodne z podstawą programową kilku przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości doradztwo zawodowe, wiedza o społeczeństwie, przedmiotów zawodowych i ekonomicznych a także godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.