Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – KEFiP

  • ponad 18 tys. uczestników
  • ponad 400 instytucji zewnętrznych
  • ponad 300 prelegentów i gości
  • blisko 250 punktów agendy
  • ponad 900 publikacji medialnych
Sesja plenarna, debata „Oczekiwania i możliwości klientów a potrzeby polskiego sektora bankowego – jak szukać konsensusu?”
VII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości,
Warszawa, marzec 2023 r.

Najważniejsze w Polsce coroczne forum dyskusji,
wymiany doświadczeń oraz rozwoju współpracy
i działań edukacyjnych w zakresie finansów,
cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele
instytucji publicznych, samorządów terytorialnych,
sektora finansowego, organizacji pozarządowych,
szkół, uczelni i mediów.

W trakcie Kongresu oprócz licznych wystąpień
i paneli dyskusyjnych, wręczenia wyróżnień
dla najbardziej aktywnych instytucji i osób
w realizowanych projektach edukacyjnych, otwartych aktywności edukacyjnych
prezentowane są także wyniki corocznego badania
„Poziom wiedzy finansowej Polaków”.