Od grosika do złotówki

W latach 2007 – 2020 udział wzięło:

  • ponad 157 000 uczniów
  • prawie 240 000 rodziców
  • około 7500 nauczycieli
  • ponad 3400 szkół ze wszystkich województw
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Projekt organizowany wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, adresowany jest do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.  Zakłada realizację cyklu 10 lekcji obejmujących szeroki zakres wiedzy finansowej, ekonomicznej i społecznej z pierwszymi elementami cyberbezpieczeństwa.

Nowatorskim rozwiązaniem GROSIKA jest niewątpliwie włączenie rodziców, którzy realizują niektóre działania wspólnie z dziećmi.

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,

  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.