Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

 • blisko 330 tys. odbiorców
 • blisko 6 tys. lekcji dla uczniów
 • ponad 1,5 tys. wykładów
  dla studentów i seniorów

Projekt zainaugurowany w 2017 r. – uczestniczą w nim banki, fundacje, sklepy internetowe, firmy IT, agenci rozliczeniowi oraz wydawcy kart płatniczych. Jego celem jest edukowanie Polaków w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, w tym
bankowości elektronicznej. Jest ukierunkowany na podnoszenie poziomu wiedzy na temat cyberzagrożeń i kształtowanie właściwych postaw w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz popularyzację gospodarki elektronicznej.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa”,
Warszawa, lipiec 2023 r.

Najważniejsze działania i inicjatywy:

 • Lekcje, wykłady, webinary dla uczniów,
  studentów i seniorów – stacjonarnie i online
 • Ogólnopolskie i regionalne konkursy wiedzy
 • Raport „Cyberbezpieczny Portfel”
 • Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa”
 • Kurs typu MOOC dla studentów oraz inne
  materiały e-learningowe i multimedialne
 • Dedykowana ścieżka tematyczna podczas
  Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości