FINSIM – Konkurs Bankowy

FINSIM 4.0 on-line jest symulacją komputerową, odwzorowującą działalność typowego banku uniwersalnego. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą. Banki działające na wirtualnym rynku podejmują swoje decyzje w formie elektronicznej, na portalu Gry. 

Uczestnicy mogą doświadczyć konsekwencji własnych decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w  kolejnych okresach. 

Gra jest oferowana bankom w różnych formach, dopasowanych do ich potrzeb: konkurs międzybankowy, konkurs dla jednej instytucji, krótkie warsztaty specjalistyczne. Gra powstała we współpracy Warszawskiego Instytutu Bankowości i ITCB Hungary. 

Strona Gry: finsim.pl