Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

 • ponad 900 tys. uczniów
 • blisko 17,5 tys. nauczycieli
 • blisko 80 tys. lekcji
 • blisko 7 tys. szkół
 • 150 banków partnerskich i ponad
  1 tys. wolontariuszy bankowych
Spotkanie z uczniami, nauczycielami i rodzicami
podczas Horyzontów Bankowości,
Warszawa, czerwiec 2018 r.

Projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

Jest jednym z filarów Programu BdE, realizowanym dla szkół, uczniów i nauczycieli przez sektor bankowy we współpracy z samorządami.

Najważniejsze działania i inicjatywy:

 • Lekcje – prowadzone w formie stacjonarnej
  lub online przez przeszkolonych wolontariuszy, dostosowane do podstawy programowej nauczania w szkole
 • Warsztaty i spotkania z ekspertami, wizyty
  studyjne w bankach i innych instytucjach
  finansowych
 • Konkursy, m.in.: Europejski Quiz Finansowy,
  Score Hunter Junior, Milion na Bank,
  Przedsiębiorcza klasa
 • Projekty towarzyszące – realizowane
  we współpracy z Fundacją Młodzieżowej
  Przedsiębiorczości: „Od grosika do złotówki”, „Ekonomia na co dzień”, „Moje finanse w szkole”
 • biuletyn „Aktywna Szkoła” skierowany do kadry zarządzającej szkołami podstawowymi w Polsce – dyrektorów i nauczycieli