Aktywny Student

 • ponad 870 tys. odbiorców
 • blisko 87 tys. przeszkolonych
  studentów I roku
 • ponad 180 konferencji, szkoleń i spotkań
 • ponad 100 współpracujących instytucji,
  firm i organizacji
Szkolenie studentów I roku z obszaru
finansów i cyberbezpieczeństwa,
Warszawa, październik 2019 r.

Realizowany od 2018 roku projekt “Aktywny Student” to szereg inicjatyw w tematach istotnych z punktu widzenia studiów i rynku pracy dla studentów z całej Polski, a także, we współpracy z mediami studenckimi. Jego realizacja oparta jest o aktywności składające się na ogólnopolską, całoroczną kampanię informacyjno-edukacyjną realizowaną we współpracy ze środowiskiem akademickim.

W ramach Projektu realizowane są działania w 4 kluczowych obszarach: nauka i biznes, kompetencje, cyberprzestrzeń, czas wolny.

Najważniejsze działania i inicjatywy:

 • Szkolenia dla studentów I roku
 • Biuletyn „Aktywny Student”
 • Klub Liderów Studenckich
 • Raport „Portfel Studenta”
 • Raport „Studenci na rynku nieruchomości”
 • Przewodnik dla studentów obcokrajowców