Lekcja online „Sztuczna inteligencja w pigułce, czyli fakty, o których musisz wiedzieć w 2023 roku” – 01.06.2023, g. 8.55

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Banku Pekao oraz Fundacja PZU

zapraszają na lekcję online

realizowaną w ramach projektu edukacyjnego

Przygody przedsiębiorczego Dżeka

www.PrzedsiebiorczyDzek.pl

„Sztuczna inteligencja w pigułce, czyli fakty, o których musisz wiedzieć w 2023 roku”

1 czerwca 2023 r., godz. 8:55

Czego uczeń dowie się na lekcji?

  • Czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja i gdzie można ją znaleźć w codziennym życiu,
  • Od algorytmu do uczenia maszynowego – czyli jak działa AI – trochę teorii,
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji na przykładach w bankowości, medycynie, kanałach komunikacji,
  • Chat GPT: jak działa i kiedy można go bezpiecznie używać,
  • W jakich przypadkach trzeba zachować ostrożność wykorzystując sztuczną inteligencję,
  • Przykłady praktycznego zastosowania Chat GPT i DALL·E w różnych dziedzinach.

Kto poprowadzi lekcję?

  • Karina Daniel – Dyrektor Biura AI w Departamencie Nowych Technologii i Rozwoju, Bank Pekao S.A.

Dyrektor koordynujący prace zespołu odpowiedzialnego za rozwój wykorzystania sztucznej inteligencji w banku. Od wielu lat z skutecznie łączy posiadaną wiedzę i doświadczenie biznesowe z nowoczesną technologią, aby wspierać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze bankowym. Wraz ze swoim zespołem opracowuje rekomendacje dla nowych inicjatyw opartych na AI, monitorując rozwój tej technologii pod kątem korzyści i potencjalnych ryzyk, jakie ze sobą niesie jej zastosowanie.

  • Bartosz Czapczyński – Ekspert Biura AI w Departamencie Nowych Technologii i Rozwoju, Bank Pekao S.A.

Ekspert w zakresie wdrażania botów i nowoczesnych rozwiązań wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Wykorzystując swoje umiejętności, z powodzeniem zrealizował już 80 botów po stronie dostawców rozwiązań obecnie pomaga we wdrożeniu kolejnego projektu w Banku Pekao. Jego głównym zadaniem jest testowanie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję. Obecnie testuje ChatGPT dostępny w chmurze Azure oraz wspiera biuro robotyzacji w testach technologii OCR.

Do kogo skierowana jest lekcja?

  • nauczycieli
  • uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Jak wziąć udział w lekcji? Na webinar obowiązują zapisy!

Zapraszamy nauczycieli do rejestracji klas: www.PrzedsiebiorczyDzek.pl/SztucznaInteligencja

Projekt edukacyjny „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” oparty  jest na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka” wydanej po raz pierwszy w 1924 roku.  Projekt jest odpowiedzią m.in. na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków.

www.PrzedsiebiorczyDzek.pl