Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2021

KEFiP 2021

Ponad 2000 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w V Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który w tym roku odbył się pod hasłem „Rok doświadczeń – lata wyzwań”. To w skali kraju najważniejsze doroczne spotkanie poświęcone dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył się pod patronatami honorowymi ministerstw: Finansów, Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat instytucjonalny objęli: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Podczas Kongresu nastąpiła inauguracja obchodów 5-lecia Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.

Kongres zorganizowany został przez fundacje działające na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa – Fundację Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich) oraz Fundację GPW (organizatora Szkoły Giełdowej oraz projektu Niebanalnie o Giełdzie).

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Kongresu odbyła się po raz pierwszy w interaktywnej formule online. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w wydarzeniu dzięki specjalnie przygotowanej platformie multimedialnej umożliwiającej uczestnictwo we wszystkich punktach agendy Kongresu oraz korzystanie z dodatkowych funkcjonalności.

Partnerem generalnym wydarzenia była Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem głównym – Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, a Partnerem wspierającym PFR TFI.

Kongres zainaugurował Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości Michał Polak, po którym głos zabrał Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński, który mówił o tym jak ważna w skutecznym działaniu jest współpraca i współdziałanie wielu instytucji.

Później głos zabrał Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, eksponując ogromną rolę edukacji finansowej we współczesnym świecie zaawansowanych przemian cywilizacyjnych. Bartosz Niebrzydowski, Prezes Fundacji GPW, pochylił się nad wzrostem znaczenia edukacji finansowej, ale jednocześnie zwrócił uwagę na nowe pułapki finansowe, na które narażeni są interesariusze.

Kolejnym punktem sesji plenarnej Kongresu było wystąpienie Prezesa Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – Waldemara Zbytka, który opowiedział o efektach Programu sektorowego „Bankowcy dla edukacji” i zainaugurował obchody 5-lecia Programu.

O Programie stypendialnym i akcjach edukacyjnych Partnera Generalnego Kongresu Fundacji Santander Bank Polska opowiadała Prezes Marzena Atkielska.

Gościem specjalnym V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości był Wim Mijs, Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Bankowej, który powiedział: „Polscy studenci, uczniowie zawsze zajmują najwyższe pozycje w konkursach z zakresu wiedzy finansowej. To bardzo ważne, aby Polska podzieliła się swoim doświadczeniem z Komisją Europejską, tak, abyśmy mogli się od Was uczyć i razem czynić postępy. Sukces edukacji ekonomicznej zasadza się bowiem na współpracy sektora bankowego, federacji bankowych, ministerstw finansów i edukacji, polityków i Europejczyków. Dziękuję Polsko!”

Podczas sesji plenarnej Kongresu wręczone zostały Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej za rok 2020. Laureatami zostały: Fundacja BGK i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Renata Oszast, Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej i Dyrektor Generalna w Ministerstwie Finansów, poinformowała także, że ruszają prace nad opracowaniem Strategii Edukacji Finansowej. Odbyła się także uroczystość wręczenia wyróżnień dla instytucji i osób najaktywniejszych w programach edukacyjnych w 2020 r. (więcej czytaj TUTAJ)

W części przedpołudniowej odbyła się również wspólna konferencja prasowa z prezentacją wyników corocznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”.

W debacie pt. „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki” uczestniczyli: Katarzyna Korycka, Dyrektor ds. komunikacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Fundacji GPW, Małgorzata Sobkowicz, Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Waldemar Zbytek, Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Sesję plenarną puentowały pokazowe aktywności edukacyjne: wykład dla studentów „Cyfrowa transformacja usług finansowych” prowadzony przez Wojciecha Pantkowskiego, Wiceprezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A oraz lekcja dla uczniów „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo” prowadzona przez wolontariusza projektu BAKCYL Macieja Fideckiego z Banku Pocztowego S.A. 

W drugiej części Kongresu odbyły się cztery sesje panelowe. Podczas nich poruszono takie zagadnienia jak edukacja ekonomiczna w dobie zdalnego nauczania, dlaczego warto inwestować długoterminowo na giełdzie, jak pandemia zmieniła zachowania klientów jeśli chodzi o płatności, wolontariat i e-wolontariat pracowniczy w czasie pandemii, jak go zorganizować?

Więcej: www.kef.edu.pl