Już jutro rusza V edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Po raz piąty, po raz pierwszy w formule online, pod hasłem „Edukacja finansowa potrzebna jak nigdy wcześniej – rok doświadczeń, lata wyzwań”przed nami Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej głos zabierze gość specjalny Kongresu – Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Bankowej. Zaprezentowane zostaną wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” oraz odbędzie się debata „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki”, podczas której rozmówcy odniosą się m.in. do kwestii znaczenia narodowych strategii edukacji finansowej dla efektywności działań postcovidowych czy wyzwań rzeczywistości online w kontekście rozwoju kompetencji cyfrowych.

Sesje panelowe Kongresu, które odbywać się będą równolegle, to między innymi wymiana doświadczeń edukacji szkolnej w czasach zdalnego nauczania, warsztaty dla edukatorów, debata „Polacy w pandemii – bardziej cyfrowi, ale czy bezpieczni?”, spotkanie koordynatorów i wykładowców programu NZB, omówienie zagadnień wolontariatu i e-wolontariatu oraz aktywności na rynku kapitałowym.

Kongres odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych. Partnerem generalnym jest Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem głównym Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, a Partnerem wspierającym PFR TFI. Organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Szczegóły na stronie www.kef.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!