Raport „Portfel Studenta 2023” – już dostępny!

Portfel Studenta 2023: Studenci wydają z konieczności, oszczędzają z rozsądku 

 

Studenckie wydatki rosną – choć w różnym tempie – nieprzerwanie od 8 lat, a największym obciążeniem pozostaje koszt wynajmu mieszkania. Jednak mimo rosnących cen, studenci wykazują optymizm w ocenie swojej sytuacji materialnej, próbując budować poduszkę finansową. Wskazują też, że wiedza ekonomiczna przynosi wiele korzyści i przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa finansowego – wynika z najnowszej edycji raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2023/2024.

 

3867,06 zł – jak wynika z symulacji WIB tyle miesięcznie wydaje polski student, aby móc się utrzymać. Przez zawirowania w gospodarce wzrastają czesne, mocno w górę szybują też ceny żywności i najmu studenckiego. Zauważalny w raporcie trend wzrostu wydatków utrzymuje się już od 8 lat, a dach nad głową wciąż pozostaje najwyższym kosztem w portfelu polskiego studenta, bo za pokój lub mieszkanie trzeba zapłacić średnio 1350 zł miesięcznie. Na kolejnych miejscach znalazły się takie wskazania jak: żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł).

Z danych raportu WIB i ZBP wynika, że ciągu pięciu ostatnich lat uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100% – w 2018 roku wyniosły one bowiem 1904,49 zł. Mimo tego, że do kieszeni trzeba sięgać coraz głębiej, studenci w ocenie swojej sytuacji materialnej dostrzegają raczej pozytywne tendencje. Respondenci badania przeprowadzonego na zlecenie WIB wskazali, że na przestrzeni ostatniego roku ich sytuacja znacząco się poprawiła – 9 proc. (wzrost o 2 pp. r/r) lub nieco się poprawiła – 27 proc. (wzrost o 3 pp. r/r). Mniej o 6 pp. r/r było natomiast tych, którzy byli bardziej sceptyczni w ocenie swojej sytuacji finansowej i twierdzili, że sytuacja się nieco pogorszyła – 21 proc. Na tle swoich rówieśników studenci twierdzą, że wypadają bardzo dobrze – 8 proc. (wzrost o 1 pp. r/r) lub raczej dobrze – 27 proc. (wzrost o 2 pp. r/r). Tym samym aż o 4 pp. r/r spadł odsetek osób, które swoją sytuację finansową oceniają jako raczej słabą – 22 proc. Jednocześnie wzrosła także liczba osób, które w porównaniu z rówieśnikami wypadają w swoich oczach bardzo słabo – 5 proc. (wzrost o 1 pp. r/r).

W liczbach tegorocznego raportu „Portfel Studenta” widać również wzmożone próby budowania poduszki finansowej jako odpowiedzi na chude lata w obliczu niepewności na rynkach. Studenci oszczędzają więcej z rozsądku, a niemal ¼ z nich udaje się odłożyć powyżej 500 zł miesięcznie (wzrost o 4 pp. r/r). Prawie co 5. student ma też na swoim koncie zgromadzone środki powyżej 10 000 zł (wzrost o 4 pp. r/r). Jednocześnie, wskazują oni na ograniczone możliwości łączenia obowiązków akademickich ze sferą zawodową. Perspektywy rynku pracy i warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenia polscy studenci oceniają raczej źle – 31 proc. lub bardzo źle – 12 proc. W tym temacie aż 29 proc. nie ma sprecyzowanej opinii.

Studenci dostrzegają także, że wiedza ekonomiczna stanowi podstawę świadomego poruszania się i rozumienia mechanizmów gospodarki (49 proc.) i w konsekwencji przyczynia się do poprawy sytuacji materialno-bytowej. Młodzi ludzie wierzą, że zaawansowana wiedza ekonomiczna daje przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa finansowego (49 proc.), korzystanie z ulg podatkowych i unikanie różnych obciążeń finansowych (28 proc.), a także lepsze efekty w oszczędzaniu i inwestowaniu (20 proc.).

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Warszawski Instytut Bankowości,  

Patryk Gąsior, 

pgasior@wib.org.pl,
tel. 530 510 879
 

 

Katarzyna Gaudyn 

katarzyna.gaudyn@personal-pr.pl, tel. 513 740 857 

 

Raport „Portfel Studenta 2023” to ósma edycja opracowania przygotowanego corocznie przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Raport wydawany jest cyklicznie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim i jest elementem działań informacyjno-edukacyjnych Projektu „Aktywny Student”, realizowanego w ramach programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, a w tym roku także dodatkowo w ramach zadania zleconego Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Materiały edukacyjne WIB – raporty, poradniki, filmy – dostępne są na www.wib.org.pl oraz www.bde.wib.org.pl 

Więcej analiz i informacji o rynku najmu studenckiego w Polsce  w tegorocznym raporcie „Studenci na rynku nieruchomości. Raport 2023”, opracowanym przez Centrum AMRON. Raport będzie dostępny we wrześniu na stronie internetowej www.amron.pl w zakładce Studenci na rynku nieruchomości.