Kampania Warto Bezgotówkowo

Całoroczna kampania społeczna, której kulminacja odbywa się w październiku podczas Tygodnia Płatności Bezgotówkowych. Projekt jest inicjatywą edukacyjną budująca świadomość korzyści ze stosowania bezgotówkowych instrumentów płatniczych #WartoBezgotówkowo. Akcja została zainicjowana przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego, skupia ponad 70 podmiotów, a koordynowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

W ramach kampanii odbywają się dedykowane lekcje dla dzieci i młodzieży, wykłady dla studentów i seniorów. Ponadto organizowane są debaty, wystąpienia oraz konkursy dot tematyki płatności bezgotówkowych

 

Strona internetowa: www.WartoBezgotowkowo.pl.