Kampania Warto Bezgotówkowo

 • Ponad 350 tys. odbiorców
 • Blisko 500 publikacji medialnych
 • 5 edycji raportów tematycznych

Projekt ma na celu popularyzację wśród Polaków aktywnego i bezpiecznego korzystania z płatności bezgotówkowych. Coroczną kulminacją działań jest Tydzień Płatności Bezgotówkowych, w czasie którego odbywają się m.in. konkursy dla młodzieży, konferencja prasowa (m.in. w 2020 r. z udziałem Ministra Finansów), kampanie w mediach społecznościowych oraz akcje edukacyjne
i promocyjne z udziałem partnerów, w tym banków i mediów. WIB jako koordynator projektu uczestniczy także w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

 

Kadr z filmu „Co dzieje się z Twoimi pieniędzmi, gdy płacisz kartą”
opublikowany podczas Tygodnia Płatności Bezgotówkowych,
październik, 2020 r.

Najważniejsze działania i inicjatywy:

 • Lekcje, wykłady, webinary dla uczniów,
  studentów i seniorów
 • Wystąpienia tematyczne podczas konferencji
  zewnętrznych
 • Badanie „Białe plamy w akceptacji kart
  płatniczych a wykluczenie finansowe”
 • Badanie „Płatności bezgotówkowe
  oczami Polaków”
 • Filmy i animacje edukacyjne
 • Artykuły i dodatki medialne