Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – KEFiP

  • ponad 1,2 tys. uczestników
  • blisko 400 instytucji zewnętrznych
  • blisko 150 prelegentów i gości
  • blisko 100 punktów agendy
  • ponad 700 publikacji medialnych
Sesja panelowa nt. wolontariatu pracowniczego podczas
IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości,
Warszawa, marzec 2020 r.

Najważniejsze w Polsce coroczne forum dyskusji,
wymiany doświadczeń oraz rozwoju współpracy
i działań edukacyjnych w zakresie finansów,
cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele
instytucji publicznych, samorządów terytorialnych,
sektora finansowego, organizacji pozarządowych,
szkół, uczelni i mediów.

W trakcie Kongresu oprócz licznych wystąpień
i paneli dyskusyjnych oraz wręczenia wyróżnień
dla najbardziej aktywnych instytucji i osób
w realizowanych projektach edukacyjnych,
prezentowane są także wyniki corocznego badania
„Poziom wiedzy finansowej Polaków”.