Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – KEFiP

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to coroczne, najważniejsze w Polsce forum międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Od początku Kongres jest organizowany przez WIB we współpracy z fundacjami sektora bankowego i kapitałowego działającymi w zakresie edukacji finansowej.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczy kilkuset przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów.

Podczas Kongresu, oprócz licznych wystąpień i paneli dyskusyjnych, odbywa się również uroczystość wręczenia wyróżnień dla najbardziej aktywnych instytucji (w tym banków) i osób w realizowanych

projektach edukacyjnych. Uczestnicy wydarzenia mają również możliwość dyskusji w strefie networkingowej. Ponadto, na konferencji prasowej prezentowane są wyniki corocznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków”.

Strona internetowa: www.kef.edu.pl