Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

W dedykowanym projekcie poświęconym tematyce cyberbezpieczeństwa, który funkcjonuje przy Programie BdE, uczestniczą banki, fundacje, sklepy internetowe, firmy IT, agenci rozliczeniowi oraz wydawcy kart płatniczych. Wśród prowadzonych aktywności można wskazać na lekcje i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, organizację konkursów wiedzy, ale także wykorzystanie materiałów edukacyjnych jak kursy e-learningowe, gra edukacyjna czy filmy. W 2019 r. WIB został zaproszony do uczestnictwa w pracach grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji.

W 2019 roku w ramach projektu przeprowadzono ponad 3 000 lekcji i wykładów, a we wszystkich działaniach bezpośrednio uczestniczyło ponad 58 000 uczniów, 25 000 studentów i blisko 2 200 seniorów.

 

Więcej o projekcie na: www.cyberbezpieczenstwo.edu.pl