Aktywny Student

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Aktywny Student”, której celem jest dotarcie do środowiska studenckiego z podstawami wiedzy z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, rynku pracy czy nauki, a także promowanie kultury i działalności studenckiej.

W ramach projektu organizowane są m.in. wykłady i szkolenia dla studentów i roku oraz konferencje uczelniane. Realizowana jest współpraca z pracownikami naukowymi, samorządami i mediami studenckimi. Działania dodatkowe obejmują m.in. konkursy grantowe, wizyty studyjne czy ankietę „Aktywność-Finanse-Prawa studenta”.

Ponadto, na każdy semestr roku akademickiego od 2017/2018 wydawany jest biuletyn „Aktywny Student”, który w formie online i papierowej trafia do kilkunastu tysięcy studentów w całej Polsce. Znajduje się w nim treści edukacyjne, poradnikowe i inspiracyjne.

Ostatni numer Aktywnego Studenta oraz wydania archiwalne można zobaczyć na podstronie: Materiały / Do pobrania