Aktywny Senior

 • ponad 600 tys. odbiorców
 • ponad 400 Uniwersytetów Trzeciego
  Wieku w bazie projektu
 • blisko 800 wykładów i spotkań
Seniorze - spotkajmy się w sieci
Okładka jednej z broszur edukacyjnych
projektu „Seniorze – spotkajmy się w sieci”
październik, 2020 r.

Odpowiedzialne poruszanie się w świecie finansów, bankowości i cyberprzestrzeni to cel jaki przyświeca projektowi „Aktywny Senior”, skierowanemu do odbiorców w wieku 60+.

Jednym z kluczowych działań w projekcie jest kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” zrealizowana wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Treści kampanii dotarły bezpośrednio do blisko 300 tys. odbiorców – seniorów i ich bliskich. Ambasadorką kampanii jest aktorka Barbara Bursztynowicz i jej córka Małgorzata, które w międzypokoleniowym duecie zagościły w filmach dedykowanych kampanii.

Szczegóły i materiały znajdują się na stronie www.gov.pl/web/seniorze spotkajmy-sie-w-sieci.

Istotnym elementem jest współpraca projektowa z instytucjami zewnętrznymi, w tym m.in. Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz samorządami. Ponadto, z Fundacją im. Lesława A. Pagi zrealizowano cykl wykładów w ramach akcji „Seniorzy 4.0”, a we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki
Senioralnej przygotowano webinary opublikowane
na platformie ABC Senior.

We współpracy ze Związkiem Banków Polskich, Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa i 16 bankami powstał edukacyjny film dedykowany seniorom „BEZPIECZNE ZAKUPY ONLINE. A Ty jak wybierzesz?”.

Film zrealizowany został w formule „nauka przez działanie” i polega na dokonywaniu wyborów i kreowaniu losów bohaterów. 

https://bde.wib.org.pl/film-interaktywny-bezpieczne-zakupy-online/

Najważniejsze działania i inicjatywy:

 • Wykłady i webinary z udziałem ekspertów
  (m.in. „Bezpieczne Finanse Seniora”, „Chroń swoją
  tożsamość” oraz „Cyberbezpieczny Senior”)
 • Konferencje i spotkania online
 • Raport „InfoSenior”
 • Poradniki i materiały informacyjne
 • Biuletyn „Aktywny Senior”
 • Broszury edukacyjne