Dołącz do nas – Wolontariat

Kim jest wolontariusz?

Pasjonatem, który chce zrobić coś więcej i jest gotów poświęcić swój czas dla innych.

Do współpracy zapraszamy:

 • pracowników instytucji finansowych
 • seniorów
 • studentów
 • nauczycieli

Korzyści dla wolontariusza:

 • satysfakcja,
 • możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju osobistego, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.,
 • udział w społeczności wolontariuszy.

W ramach projektu BAKCYL zapraszamy do prowadzenia w szkołach lekcji dla dzieci i młodzieży.

Kto może zostać wolontariuszem BAKCYLA?

Pracownik banku – Partnera Projektu BAKCYL, senior, student który:

 • odbył szkolenie przygotowujące do roli wolontariusza,
 • ma doświadczenie w prezentacjach na forum,
 • ma doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w przypadku studenta odbywa kierunkowe studia z zakresu bankowości i finansów),
 • lubi pracę z dziećmi i młodzieżą,
 • posiada wysokie umiejętności komunikacyjne.

Zadania wolontariusza BAKCYLA:

 • Prowadzenie w formule wolontariatu lekcji BAKCYLA (minimum 4 rocznie) w szkołach uczestniczących w projekcie, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w ramach szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza i z wykorzystaniem pakietu materiałów przygotowanych przez Warszawski Instytut Bankowości.

Programy lekcji BAKCYLA: www.bakcyl.wib.org.pl/lekcje

Warszawski Instytut Bankowości (WIB), jako organizator, zapewnia:

 • bezpłatne 1-dniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach,
 • pełne scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne i pomoce uatrakcyjniające zajęcia,
 • wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji,
 • dla pracowników banków partnerskich w projekcie BAKCYL – deklarację pracodawcy o oddelegowaniu na szkolenie dla wolontariuszy i do prowadzenia lekcji w szkołach w ramach obowiązków pracowniczych (płatnego czasu pracy).

Więcej informacji: www.bakcyl.wib.org.pl/dlakogo/wolontariusze

Bycie wolontariuszem dało mi możliwość osobistego rozwoju i przełamania bariery przed wypowiedziami publicznymi. Moje umiejętności komunikacji i prezentacji znacznie się rozwinęły. Mogę i chcę przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie w sposób jasny i zrozumiały dla młodych ludzi. Wiem, że dzięki temu wzmocnimy wizerunek banków jako instytucji zaufania publicznego.
Wierzę, że realizowane lekcje w ramach projektu BAKCYL pozostawią trwały ślad w głowach wszystkich „moich” uczniów, tych byłych i przyszłych.

Joanna Borowicz
Wolontariusz BAKCYLA
Bank Spółdzielczy w Lipnie.