logo.wib.600x600

Odpowiedź na potrzeby edukacji różnych grup społecznych w zakresie ekonomii i cyberbezpieczeństwa. W programie ściśle współpracują: sektor finansowy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Odpowiedź na potrzeby edukacji różnych grup społecznych w zakresie ekonomii i cyberbezpieczeństwa. W programie ściśle współpracują: sektor finansowy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Program „Bankowcy dla Edukacji”

BdE uruchomiono w 2016 r., jako odpowiedź sektora bankowego na realne potrzeby edukacji finansowej społeczeństwa oraz wyzwania rozwojowe kraju. Za priorytetowe uznano m.in.:

  • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
  • podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego,
  • wspieranie budowy pozytywnego wizerunku sektora finansowego,
  • działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

Projekty

W ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” jednostkami realizowany jest szereg działań, które koncentrują się na różnych grupach docelowych:

Współpraca instytucjonalna

Szkoły

Uczelnie

Pracownicy sektora finansowego

Seniorzy

Inne

ORGANIZATOR

PATRON HONOROWY

PATRONI STRATEGICZNI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: