logo.wib.600x600

Odpowiedź na potrzeby edukacji różnych grup społecznych w zakresie ekonomii i cyberbezpieczeństwa. W programie ściśle współpracują: sektor finansowy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Odpowiedź na potrzeby edukacji różnych grup społecznych w zakresie ekonomii i cyberbezpieczeństwa. W programie ściśle współpracują: sektor finansowy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Aktualności

Aktualności

Program „Bankowcy dla Edukacji”

BdE uruchomiono w 2016 r., jako odpowiedź sektora bankowego na realne potrzeby edukacji finansowej społeczeństwa oraz wyzwania rozwojowe kraju. Za priorytetowe uznano m.in.:

  • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
  • podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego,
  • wspieranie budowy pozytywnego wizerunku sektora finansowego,
  • działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

Projekty

W ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” jednostkami realizowany jest szereg działań, które koncentrują się na różnych grupach docelowych:

Współpraca instytucjonalna

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości - KEFiP
Współpraca z samorządami
Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej – PREF

Szkoły

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
European Money Quiz
Milion na Bank – Konkurs wiedzy finansowej dla dzieci i młodzieży
Ekonomia na co dzień
GROSIK
Moje Finanse w Szkole - MFwS

Uczelnie

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB)
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - NZB
FINSIM - Liga akademicka
Milion na Bank – Konkurs wiedzy finansowej dla studentów
Aktywny Student - AS
Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich - OFMA

Pracownicy sektora finansowego

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
FINSIM 4.0 - Konkurs Bankowy

Seniorzy

Aktywny Senior

Inne

Dzień Płatności Bezgotówkowych - #WartoBezgotówkowo
European Money Week - EMW
Filmy i materiały

ORGANIZATOR

PATRON HONOROWY

PATRONI STRATEGICZNI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: