W koalicji na rzecz edukacji dla cyberbezpieczeństwa

Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z narzędzi gospodarki elektronicznej i nowoczesnych technologii to jedno z największych wspólnych współczesnych wyzwań. Wiedzą o tym zarówno banki i firmy technologiczne uchodzące za liderów w zakresie dostarczania innowacyjnych usług, jak i polskie samorządy.

Jak wynika z badania „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, aż 37 proc. Polaków odczuwa największy niedobór wiedzy właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jeszcze bardziej niepokojące informacje płyną z raportu Związku Banków Polskich „Cyberbezpieczny portfel”, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Według danych Komisji Europejskiej jedynie 13 proc. Polaków podejmowała w ostatnim czasie konkretne działania w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.

Więcej na dziennik.pl