VII spotkanie Klubu Liderów Studenckich za nami!

5 lipca 2022 r. odbyło się ostatnie w roku akademickim 2022/2022 spotkanie Klubu Liderów Studenckich pn. Praca wakacyjna – o czym pamiętać, czego unikać, kto znajdzie pracę i… kto nie znajdzie pracowników? O zasadach przy podejmowaniu pierwszej pracy i „suszy specjalistów”. Pomimo przedwakacyjnego terminu, w spotkaniu wzięło udział ponad 20 uczestników z całej Polski – co tylko potwierdza tezę o aktualności tematu.

Gościem specjalnym VII Klubu Liderów Studenckich była Pani Monika Fedorczuk, ekspertka w zakresie rynku pracy, aktualnie pełniąca obowiązki Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, zaś rozmowę moderował Piotr Topoliśnki – redaktor Radia Kampus.

W trakcie spotkania bardzo dużo uwagi poświęcono praktycznemu wymiarowi poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej a także określania własnych celów i  priorytetów (oraz dokonywania ich cyklicznej ewaluacji). Dodatkowo, w odpowiedzi na pytania uczestników – poruszona została problematyka łączenia kariery zawodowej z naukową.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w VII spotkaniu Klubu Liderów Studenckich, życząc przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji. Mamy jednak nadzieję, że inspirując się radami naszej ekspertki – skorzystacie Państwo z możliwości rozwoju osobistego, podejmując wakacyjną pracę bądź staż!

Niezmiennie zachęcamy do śledzenia naszych działań i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach w przyszłym roku akademickim!

_______________

Klub Liderów Studenckich to inicjatywa organizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student” pod patronatem Związku Banków Polskich. Celem Klubu jest prowadzenie międzypokoleniowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń na tematy ważne z punktu widzenia młodego pokolenia i przyszłości polskiego społeczeństwa.