Rada projektu BAKCYL

30 czerwca odbyło się Posiedzenie Rady Projektu BAKCYL. Rada akceptuje kierunki rozwoju Projektu, w jej skład wchodzą przedstawiciele banków partnerskich.

Spotkanie otworzył Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Gościem specjalnym był Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

W trakcie spotkania omówiono doświadczenia i wnioski minionego roku szkolnego oraz przedstawiono nowe perspektywy realizacji Projektu. 5-lecie Programu Bankowcy dla Edukacji podsumował Michał Polak, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dziękujemy Przedstawicielom Banków Partnerskich za udział w Posiedzeniu Rady.